शासन निर्णय

आचारसंहिता संदर्भात आज राज्य निवडणूक आयोगाचे नवे निर्देश

मुंबई दि.17-ः महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने दि ११/१२/२०२० रोजी जाहिर केलेल्या राज्यातील १४२३४ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची आचार संहिता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये लागू असणार किंवा कसे याबाबत सततपणे विचारणा होत आहे.
याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी आज दि-१७/१२/२०२० रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा प्रशासन अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांना काढलेल्या आदेशात असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की, सदर ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीची आचारसंहिता ही केवळ ग्रामीण क्षेत्रासाठी लागू असेल. तथापि, नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रासाठी सदर आचार संहिता लागू नसली तरी ग्रामपंचायतीच्या मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा प्रकारची कोणतीही कृती अगर भाष्य नागरी क्षेत्रात करता येणार नाही.असे आदेश राज्य निवडणूक उपायुक्त यांनी काढलेले आहे.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.