पोलिस प्रशासन

पोलिस ठाण्यात जमा असलेली वाहने संबंधितांना परत केली जाणार

भुसावळ- भुसावळ उपविभागातील पोलीस स्टेशन कडील जप्त तसेच अपघातील वाहने व इतर मुद्देमाल संबधीताना परत करण्यात येणार असले बाबत याव्दारे तमाम नागरीकांना आवाहन करण्यात येते कि, भुसावळ उपविभागातील १) भुसावळ शहर पोलीस स्टेशन ,२) भुसावळ बाजारपेठ पोलीस स्टेशन ,३) भुसावळ तालुका पोलीस स्टेशन ,४) नशिराबाद पोलीस स्टेशन कडेस जमा असलेले वाहने तसेच अपघातील वाहने व इतर मुद्देमाल फिर्यादी व संबधीतांना परत करण्यात येणार आहेत. यास्तव फिर्यादी किंवा संबधीतांनी आपला मुद्देमाल परत मिळणेकामी दिनांक ०४.०१.२०२१ सोमवार पासून ते दिनांक ०७.०१.२०२१ गुरुवार रोजी पावेतो योग्य ते कागदपत्रासह तात्काळ संबधीत पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांना संपर्क करुन करावा. सदर मुद्देमाल दिनांक ०७.०१.२०२१ गुरुवार रोजी परत करण्यात येणार आहे. याबाबत भुसावळचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्री सोमनाथ वाघचौरे यांनी प्रेसनोटद्वारे कळविलेले आहे.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.